Specjalizacja lekarska – która jest najbardziej dochodowa?

Praca lekarza to misja obarczona ogromną odpowiedzialnością za zdrowie i życie swoich pacjentów. Ścieżka kariery jest wyjątkowo długa i niezwykle wymagająca. Ponadto, od samego jej początku, pierwszych dni studiów lekarskich, towarzyszy jej stres i przemęczenie. Specjalizacja trwa zwykle od 4 do 6 lat. Należy zwrócić także uwagę na problem niedoboru lekarzy w kraju. W celu wypełnienia tej luki i zapewnienia Polakom należytej opieki zdrowotnej, lekarze pracują w liczbie godzin spełniających warunki kilku etatów. Średnia wieku lekarza specjalisty w Polsce wynosi 55 lat. Ponadto co czwarty lekarz w Polsce ma co najmniej 65 lat. Odejście ich na zasłużoną emeryturę wiązałoby się z katastrofą ochrony zdrowia w kraju. Mając to wszystko na uwadze często rodzi się pytanie – ile zarabia lekarz w Polsce? A także jakie specjalizacje lekarskie są najbardziej dochodowe?